silkerokitta_waldgesellschaften_1_athyrioalnetumglutinosae